Aanmelden verzekering

Vragen over de collectieve regeling en deelnameVragen over de collectieve regeling en deelname.


Aanmelden verzekering

Indien je afstand doet van je rechten op deze collectieve inkomensverzekering loop je een financieel risico.

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt, zal je inkomen flink dalen. Daling tot bijstandsniveau is mogelijk. Met deze inkomensverzekering voorkom je dit.

Heb je eenmaal afstand gedaan dan is het herroepen van deze keuze erg moeilijk: je dient dan medisch beoordeeld te worden en de premie zal hoger zijn. Afwijzing van je aanvraag is dan zelfs ook mogelijk.

Dit lijkt de omgekeerde wereld. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn:

Optimus onderwijs kan deze collectieve regeling éénmalig zonder aanvullende gezondheidseisen aanbieden. Na de ingangsdatum gelden er wel aanvullende gezondheidseisen en andere tarieven. Om te voorkomen dat medewerkers buiten de boot vallen hebben we ervoor gekozen dat iedereen die in aanmerking komt voor de verzekering automatisch mee doet.

De ervaring bij andere organisaties leert dat het merendeel van de medewerkers van dit aanbod gebruik wil maken. Voor de mensen die mee willen doen en voor de verzekering in aanmerking komen maken wij het makkelijk. Je hoeft geen actie te ondernemen. Uiteraard hebben medewerkers de keuze om niet mee te doen. Indien een medewerker niet mee wil doen vragen we om hier bewust voor te kiezen en een verklaring te ondertekenen. Overigens kun je later de verzekering nog op ieder moment stoppen.

De inkomensverzekering is als collectieve regeling afgesloten. Dat betekent dat iedereen die in dienst komt en niet is uitgesloten van deelname, automatisch deelneemt aan de verzekering. Je hoeft niet medisch te worden gekeurd en  een gezondheidsverklaring is niet nodig.

Je bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Heb je eerder afstand gedaan en wil je nu alsnog meedoen, dan dien je wel een medische keuring te ondergaan. Op basis daarvan beslist de verzekeraar of en tegen welke condities je deel kunt nemen aan de collectieve regeling.

Als je bij aanvang van de verzekering aangeeft dat je niet wilt deelnemen en later toch wilt deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering, dan ben je een zogenaamde ‘spijtoptant’. In dat geval kun je bij de verzekeraar een verzoek indienen om alsnog deel te nemen aan de verzekering. Hiertoe zal je eerst een gezondheidsverklaring in moeten vullen. Op basis van de inhoud van deze verklaring zal de verzekeraar bepalen of je alsnog aan de verzekering kunt deelnemen en of er wellicht aanvullende voorwaarden worden gesteld. Dit is dus anders dan wanneer jij je direct per ingangsdatum/datum in dienst aanmeldt voor de collectieve regeling; dan worden er geen gezondheidsvragen gesteld.

Je kunt de gezondheidsverklaring opvragen via de button 'Stel een vraag', waarna je deze dient in te vullen en naar de verzekeraar dient te sturen.

Als de verzekeraar jou accepteert als deelnemer aan de verzekering, dan worden jij en jouw werkgever hierover geinformeerd door de verzekeraar. Als je onverhoopt niet mag deelnemen, dan informeert de verzekeraar alleen jou hierover en niet jouw werkgever.

Op elk gewenst moment kun je afstand doen van je recht op de collectieve verzekering door het opsturen van de ondertekende afstandsverklaring. Jouw afmelding zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden waarna er geen premie meer ingehouden zal worden op je salaris.

Alle medewerkers doen automatisch mee aan de collectieve inkomensverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen.

Wil je niet meedoen dan dien je officieel afstand te doen van je recht op deze collectieve regeling.