Uitleg over arbeidsongeschiktheid

Ook al voel je je niet geschikt om te werken, voor de Nederlandse regelgeving ben je arbeidsongeschikt als het UWV na twee jaar ziekteverzuim officieel vaststelt dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Periode na ziekmelding

 

De eerste twee jaar na de ziekmelding krijg je officieel de status van ‘zieke werknemer’. Deze periode is je werkgever wettelijk verplicht om minimaal 70% van je salaris door te betalen.

Tijdens deze periode moet je samen met je werkgever aan een aantal verplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een bedrijfsarts.

Keuring door het UWV

 

Het UWV nodigt je na anderhalf jaar uit voor een keuring. De instantie kijkt dan op basis van de WIA (Wet Werk & Inkomen naar Arbeidsvermogen) wetgeving in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. Daarbij wordt gekeken naar de functies die je nog zou kunnen uitvoeren, en niet naar het werk wat je voor je ziekmelding deed.

Je krijgt bij arbeidsongeschiktheid helaas niet altijd 70% van je laatste inkomen, zoals veel mensen denken.