Arbeidsovereenkomst

Vragen over de gevolgen van de soort arbeidsovereenkomst.


Arbeidsovereenkomst

Ja, voor nieuwe medewerkers geldt dat zij automatisch deelnemen tenzij er een afstandsverklaring wordt ondertekend.

De voorwaarden voor nieuwe medewerkers zijn de 1ste 60 dagen na indiensttreding identiek aan bij de introductie van deze regeling. Dus: zij hoeven geen gezondheidsverklaring in te vullen en betalen hetzelfde premiepercentage.

Bij arbeidsongeschiktheid daalt je inkomen. Het is daarbij niet relevant of je je inkomen verdient uit een parttime of uit een voltijds dienstverband. Procentueel daalt je inkomen evenveel.

Nee, alleen medewerkers met een urencontract kunnen deelnemen. Medewerkers met een 0-urencontract hebben geen vast inkomen waarop de premie kan worden ingehouden.

De verzekering eindigt automatisch op de datum dat je arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

Ja, iedereen die in dienst is voor bepaalde of onbepaalde tijd kan deelnemen aan deze collectieve inkomensverzekering.

Wanneer je voor einddatum van je bepaalde tijd contract ziek wordt, niet herstelt en na twee jaar voor dezelfde ziekte-oorzaak arbeidsongeschikt wordt verklaard, ben je verzekerd via de inkomensverzekering. Ook al ben je op het moment van de arbeidsongeschiktheidskeuring niet meer in dienst. Bepalend voor dekking van de inkomensverzekering is namelijk het moment dat je je ziek meldt.

De premie bedraagt een percentage van je pensioengevend salaris.

Zodra dit bedrag wijzigt, wordt de premie automatisch aangepast.