Beëindigen verzekering

Vragen over het beëindigen van deelname aan de collectieve regelingVragen over het beëindigen van deelname aan de collectieve regeling.


Beëindigen verzekering

Niet mee doen aan de inkomensverzekering betekent kans op een forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid. We vragen medewerkers dan ook om heel bewust 'nee' te zeggen. Als bewijs dat je op de hoogte bent van de consequenties, dien je een verklaring te ondertekenen.

Nee, je kunt de verzekering niet meenemen naar een volgende werkgever. Als je uit dienst gaat wordt deelname aan de verzekering automatisch beëindigd

Op elk gewenst moment kun je afstand doen van je recht op de collectieve verzekering door het opsturen van de ondertekende afstandsverklaring. Jouw afmelding zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden waarna er geen premie meer ingehouden zal worden op je salaris.

Twee jaar voordat je de pensioengerechtige leeftijd bereikt, wordt de verzekering automatisch stop gezet. De premie wordt vanaf dat moment niet meer ingehouden op je salaris.

Reden hiervan is dat je pas recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering nadat je minimaal twee jaar verzuimd hebt wegens ziekte.

Indien je al een aanvullende uitkering ontvangt, blijft deze uitbetalen tot aan je pensioengerechtigde leeftijd.