De collectieve inkomensverzekering

Omdat het niet iedereen gegeven is om zijn of haar hele leven gezond te blijven hebben we een collectieve inkomensverzekering afgesloten. Dit omdat we je als werkgever willen helpen om een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Het heeft nadelen om een dergelijke verzekering af te sluiten als individu. De premie zal namelijk veel hoger zijn en als individu krijg je te maken met mogelijke vragen over jouw gezondheidssituatie of medische onderzoeken.

Dankzij deze collectieve regeling is het mogelijk om eenmalig zonder dergelijke waarborgen een verzekering af te sluiten. Doordat het gaat om een collectieve regeling is de premie goedkoper dan normaal. Mocht je niet langer gebruik willen maken van de regeling, dan kun je dat via afstandsverklaring laten weten.

De regeling samengevat

 

De hiervoor beschreven collectieve regeling bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten: een verzekering die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en een verzekering die uitkeert bij volledige arbeidsongeschiktheid.

 

Voor wie?

 

De regeling is voor bijna iedereen interessant (binnen Optimus onderwijs), maar er is een aantal medewerkers voor wie deelname niet interessant is. Denk aan mensen die binnenkort met pensioen gaan.

 

Wat zijn de kosten?

 

Het collectieve karakter van de regeling zorgt er voor dat de premie relatief laag is. Vooral gezien de uitgebreide dekking die je erbij krijgt. Een percentage van het pensioengevend loon vormt de premie van deze verzekering. Het bruto loon wordt iets lager omdat de premie bruto wordt ingehouden. Deze verlaging kan effect hebben op de hoogte van een uitkering en het inkomen. Dit gezien in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

De hoogte van je uitkering na arbeidsongeschiktheid

 

Deze collectieve inkomensverzekering keert uit wanneer je arbeidsongeschikt raakt.