Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en jouw inkomen

Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer je 35-80% bent afgekeurd door het UWV. Volgens de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen,  heb je dan recht op een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid.

Als je binnen bovenstaand percentage valt, val je onder de WGA-regeling van de WIA. Die is onder te verdelen in twee periodes. De eerste periode van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden, wat de loongerelateerde periode wordt genoemd. De vervolguitkering na die periode wordt ingericht op basis van het inkomen dat je op dat moment krijgt. Dit laatste wordt bepaald door het UWV.

Loongerelateerde uitkering

 

Je loongerelateerde uitkering kent een bepaalde duur, die wordt bepaald door je arbeidsverleden. Tijdens die periode verdien je minimaal 70% van je laatstverdiende loon.

Vervolguitkering

 

Op basis van de uitslag van de keuring van het UWV ontvang je de vervolguitkering. De basis voor deze uitkering is het minimumloon en niet je laatstverdiende salaris. Dat betekent dat de uitkering die je krijgt lager kan zijn dan het bijstandsniveau.

Je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt wanneer je 35-80% bent afgekeurd door het UWV. Volgens de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen,  heb je dan recht op een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid.

Als je binnen bovenstaand percentage valt, val je onder de WGA-regeling van de WIA. Die is onder te verdelen in twee periodes. De eerste periode van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden, wat de loongerelateerde periode wordt genoemd. De vervolguitkering na die periode wordt ingericht op basis van het inkomen dat je op dat moment krijgt. Dit laatste wordt bepaald door het UWV.