Hoe sluit ik de collectieve inkomensverzekering af?

Als je wilt deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering hoef je niets te doen. Medewerkers van Optimus doen automatisch mee. Zoals eerder genoemd zijn er wel uitzonderingen.

Het gaat om de volgende medewerkers:

  • Medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken binnen twee jaar.
  • Medewerkers die op dit moment een WAO of WIA uitkering ontvangen.
  • Medewerkers met een Wajong-status.
  • Medewerkers die gebruik maken van een wachtgeldregeling.