Persoonlijke situatie

Vragen over de collectieve inkomensverzekering en de invloed van je persoonlijke situatie.


Persoonlijke situatie

Mensen die in verleden een WAO-/WIA-uitkering hebben gehad, maar volledig hersteld zijn, doen gewoon mee aan de verzekering.

Indien je naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering van het pensioenfonds ABP een individuele aanvullende WIA-dekking hebt, is het verstandig de premie en dekking van jouw individuele en deze collectieve verzekering te vergelijken. Deze collectieve regeling sluit wat betreft dekking naadloos aan op de bestaande regelingen van UWV en het pensioenfonds en is hoogstwaarschijnlijk goedkoper.

Het is niet zinvol om dubbel verzekerd te zijn en wettelijk geldt dat een verzekering tegen schade niet mag leiden tot een verbetering van de inkomenspositie in geval van schade (indemniteitsbeginsel). Je kunt dus het beste een keuze maken tussen beide.

Als je op 1 mei 2018 verzuimde wegens ziekte, ben je wel aangemeld voor de verzekering. Je valt echter pas onder de dekking van de collectieve inkomensverzekering nadat je 28 dagen hersteld bent. Je betaalt wel vanaf de startdatum van de verzekering de premie, om ervoor te zorgen dat je na jouw herstel zonder gezondheidsverklaring wordt geaccepteerd op de verzekering.

Wil je niet deelnemen na je herstelmelding, dan dien je van te voren afstand te doen van je rechten op deze verzekering.

Ook als je door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard, kun je meedoen aan de verzekering. Daarbij geldt wel de aanvullende voorwaarde dat je werkzaam bent in een nieuwe functie en niet verzuimt op de startdatum van de verzekering. Als dat het geval is, kun je deelnemen aan de verzekering.

0-35%: ja, mits werkzaam in nieuwe functie en niet verzuimend op ingangsdatum.

35-80%: ja, maar alleen dekking voor toename AO% door nieuwe ziekteoorzaak (uigesloten psychische klachten).

Zolang je arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd, blijft de verzekering ook voor jou gelden. Bij ouderschapsverlof daalt je inkomen. De premie en de eventuele uitkering wordt hieraan aangepast.

Als je verlof achter de rug is en je inkomen hoger wordt, wordt ook de premie weer aangepast. En daarmee de eventuele uitkering.

Zolang je arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd, eindigt de verzekering voor jou ook niet. Voorwaarde is wel dat je premie blijft betalen. Deze premie wordt berekend over het salaris dat je ontving voordat je met onbetaald verlof ging.

Nee, alleen medewerkers kunnen deelnemen.

Ja dit is mogelijk.

Voor een hypothecaire geldlening wordt gevraagd of je een verzekering hebt die een uitkering geeft bij arbeidsongeschiktheid. Deze collectieve inkomensverzekering vult je inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan. Deze collectieve inkomensverzekering kun je dan ook gebruiken bij je hypotheekaanvraag.

Als je in het buitenland woont, maar in Nederland verzekerd bent volgens de Sociale verzekeringswetten (en ook in Nederland inkomstenbelasting betaalt), kun je gewoon deelnemen aan de collectieve inkomensverzekering.

Als je door het UWV tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt bent verklaard en een WIA-uitkering ontvangt, mag je wel meedoen aan de verzekering, maar geldt er een aanvullende voorwaarde. Deze voorwaarde is dat je de restverdiencapaciteit moet benutten. Als dat het geval is, ben je gedekt voor eventuele toename van arbeidsongeschiktheid door een andere ziekteoorzaak dan die waarvoor je oorspronkelijk in de WIA bent gekomen. Onder andere ziekteoorzaken vallen overigens geen psychische klachten, die worden in dit geval door de verzekeraar uitgesloten in de voorwaarden.

Als je op 1 mei 2018 verzuimde wegens ziekte, ben je wel aangemeld voor de verzekering. Je valt echter pas onder de dekking van de collectieve inkomensverzekering nadat je 28 dagen hersteld bent. Je betaalt wel vanaf de startdatum van de verzekering de premie, om ervoor te zorgen dat je na jouw herstel zonder gezondheidsverklaring wordt geaccepteerd op de verzekering.

Ja, zwangerschap wordt niet gezien als ziekte.

Nee, eventuele arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld na twee jaar ziekte. In de periode van "ziek zijn" ga je met pensioen. Hierdoor kan er geen sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Een risico verzekeren dat niet bestaat is niet nodig.

Alle medewerkers die (gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering) binnen twee jaar de pensioengerechtige leeftijd bereiken, doen automatisch niet mee aan deze inkomensverzekering bij volledige arbeidsongeschiktheid.

Alle Medewerkers die (gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering) binnen vijf jaar de pensioengerechtige leeftijd bereiken, doen automatisch niet mee aan deze inkomensverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid