Premiebetaling

Vragen over de hoogte en betaling van de premie.


Premiebetaling

Ja, de premie wordt ingehouden op je bruto salaris. Daardoor wordt er rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de premie.

Je hoeft dus zelf niets meer aan te geven in je belastingaangifte.

Omdat de premie bruto wordt ingehouden, wordt het bruto salaris iets lager. Verlaging van het bruto salaris kan van invloed zijn op de hoogte van een WIA-, WAO- of WW-uitkering en het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

Als je na de ingangsdatum alsnog besluit mee te willen doen, dan moet je een gezondheidsverklaring invullen. Afhankelijk daarvan bepaalt de verzekeraar of je mee kunt doen met deze collectieve regeling. Tevens kan er voor de verzekeraar aanleiding zijn om specifiek voor jou de premie te verhogen met een (nader te bepalen) opslag.

Voor nieuwe medewerkers geldt dat zij automatisch deelnemen tenzij er een afstandsverklaring wordt ondertekend. De voorwaarden voor nieuwe medewerkers zijn hetzelfde zoals deze op het moment van introductie van de regeling gelden. Dus zonder medische selectie en daarmee de reguliere premie zonder opslag.

De hoogte van de premie is afhankelijk van pensioengevend salaris zoals bekend bij ABP.