Volledige arbeidsongeschiktheid en jouw inkomen

Ben je na twee jaar ziekte volledig arbeidsongeschikt verklaard, dan heb je recht op een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. Deze uitkering is vastgelegd in de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Wanneer je wel volledig arbeidsongeschikt bent verklaard maar niet duurzaam, val je onder de WGA-regeling. In dat geval ontvang je 70% van je laatstverdiende salaris.

Indien je volledig arbeidsongeschikt bent verklaard en dit ook duurzaam is, val je onder de IVA-regeling. Deze regeling is onderdeel van de WIA. Deze uitkering houdt in dat je 75% van je laatstverdiende salaris krijgt.