Voor deze mensen is de collectieve inkomensverzekering bedoeld

Niemand denkt er graag over na, maar er bestaat een reële kans dat je arbeidsongeschikt raakt. Landelijk gezien zijn bijna 1 miljoen mensen arbeidsongeschikt.

Oproepkrachten zijn uitgesloten van deelname, maar de collectieve inkomensverzekering is te gebruiken door alle medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband.

Er zijn medewerkers voor wie deelname niet zinvol is. Daarom doen zij automatisch niet mee in de regeling. Het gaat om de volgende medewerkers.

Medewerkers die binnen twee of vijf jaar met pensioen gaan

 

Na twee jaar ziek te zijn geweest kun je pas arbeidsgeschikt worden verklaard. Daarna krijg je een loongerelateerde uitkering van het UWV (wanneer je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent). Je arbeidsverleden bepaalt de duur van deze uitkering. Pas na afloop van deze uitkering wordt de collectieve inkomensverzekering uitgekeerd. Omdat je dan al de AOW-leeftijd hebt bereikt ben je vanaf 5 jaar voor deze leeftijd niet meer premieplichtig voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Gaat het om volledige arbeidsongeschiktheid, dan ben je niet meer premieplichtig vanaf 2 jaar voor de AOW-leeftijd.

Medewerkers die al een WAO uitkering ontvangen

 

Wanneer je op dit moment al een WAO uitkering krijgt heeft deelname geen toegevoegde waarde. Dit omdat je in dat geval onder de oude WAO wetgeving valt en niet onder de nieuwe WIA wetgeving.

Medewerkers met een Wajong-status

 

Wanneer je een Wajong-status hebt kent deze regeling geen toegevoegde waarde voor jou, omdat je het UWV al een uitkering aan je verstrekt.

Mocht je op 1 mei 2018 verzuimen vanwege ziekte, dan val je nadat je 28 dagen hersteld bent onder de dekking van de collectieve inkomensverzekering. Vervolgens word je automatisch binnen de verzekering opgenomen.