Waarvoor ben je verzekerd?

Dankzij de collectieve inkomensverzekering voorkom je dat je inkomen drastisch daalt wanneer je arbeidsongeschikt wordt. De collectieve regeling is van kracht bij de volgende situaties:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

 

Het UWV keer niets uit wanneer je door hen minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Ook pensioenfonds ABP keert in deze situatie niets uit. Wel kan het zo zijn dat er een uitkering komt vanuit deze collectieve inkomensverzekering. Namelijk wanneer arbeid verricht waarbij je tenminste 65% van je oude loon verdient. Je ontvangt dan 80% van het door het UWV vastgestelde inkomensverlies. Die uitkering ontvang je 10 jaar. Verdien je minder dan 65% van je oude loon, dan krijg je geen uitkering vanuit de collectieve inkomensverzekering.

Meer dan 35% arbeidsongeschikt, maar niet volledig

 

Omdat je volgens de keuring nog in staat bent om een deel van je inkomen uit arbeid te halen ontvang je een WIA uitkering voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent en een uitkering vanuit het pensioenfonds ABP. In deze situatie vult de collectieve inkomensverzekering je inkomen aan tot minstens 70% van je laatstverdiende inkomen.

Volledig arbeidsongeschikt

 

Wanneer je volledig arbeidsongeschikt bent verklaard, krijg je een WIA uitkering van 70% van je laatste inkomen. Wanneer er geen zicht is op herstel, bedraagt de WIA uitkering 75% van je laatste inkomen. De collectieve inkomensverzekering vult genoemde uitkeringen aan met 10%.

Hoger inkomen dan € 54.616

 

Mensen die meer verdienen dan het gemaximeerde loon van € 54.616 in 2018, krijgen altijd te maken met een inkomensdaling. Dit omdat de hoogte van de WIA uitkering wordt berekend op basis van dit maximale loon en niet je laatstverdiende inkomen. De collectieve inkomensverzekering vult aan tot minstens 70% van je laatstverdiende inkomen.